Extra ronde SDE+ subsidie opent in maart

Extra ronde SDE+ subsidie opent in maart

Vanaf 17 maart opent de overheid een extra subsidieronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor projecten in hernieuwbare opwek. Als u overweegt om zelf energie te gaat produceren (bijvoorbeeld met zonnepanelen), kunt u gebruikmaken van deze subsidie. Lees hier alles wat u moet weten over deze subsidie voordat u deze aanvraagt.

Extra ronde SDE+ 2020
De extra subsidieronde SDE+ voor projecten in hernieuwbare opwek gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Hiermee wil het kabinet een extra impuls geven aan het behalen van de klimaatdoelen. Er is € 2 miljard beschikbaar voor deze subsidieronde. Projecten die dit najaar geen SDE+ subsidie konden krijgen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunning(en) als gevolg van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) en/of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder krijgen dan alsnog een kans.

SDE+ vergoeding
De SDE+ staat open voor projecten in de energieopwekking uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, geothermie, water, wind (op land en op zee) en zon. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De opstellingsronde heeft drie fases. De fasegrenzen zijn lager dan die van de najaarsronde 2019. Hierdoor wordt rekening gehouden met kostprijsreductie en vindt er voldoende concurrentie tussen technieken plaats.

Transportindicatie en congestie(management)
Als u een grootverbruikersaansluiting heeft en SDE+ subsidie wilt aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen krijgt u te maken met de termen ‘congestie’ en ‘transportindicatie’. Door de grote toename van het aantal zonnepanelen is ook de vraag naar vermogen om elektriciteit terug te leveren op het net gestegen. Daarnaast stijgt het energieverbruik. Uitbreiding van het netwerk is daarom nodig, maar gaat meerdere jaren duren. Hierdoor kan er een (tijdelijk) tekort aan transportcapaciteit ontstaan om alle elektriciteit te vervoeren. Er is dan sprake van congestie. Dit is inmiddels het geval in grote delen van Nederland.

Bron Liander

Om te voorkomen dat projecten die SDE+ subsidie hebben aangevraagd niet doorgaan omdat er niet voldoende transportcapaciteit is in het betreffende gebied moet er een transportindicatie van de netbeheerder worden meegestuurd met de subsidieaanvraag. Zo wordt voorkomen dat er subsidiegeld wordt gereserveerd voor projecten die geen kans van slagen hebben. Netbeheerders mogen alleen een negatieve transportindicatie geven als de ACM (Autoriteit Consument & Markt) congestie heeft vastgesteld en congestiemanagement (sturen van vraag naar en aanbod van elektriciteit zodat het net gespreid wordt belast en er geen congestie optreedt) is onderzocht. Met de transportindicatie reserveert u overigens geen transportcapaciteit.

SDE++
Na de voorjaarsronde wordt de SDE+ vervangen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De SDE++ is breder: niet alleen hernieuwbare-energieprojecten, maar ook CO2-reducerende opties komen in aanmerking voor subsidie. Een ander belangrijk verschil met de huidige SDE+ en de nieuwe regeling SDE++ is de rangschikking. Waar er nu nog op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de SDE++-regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

SDE+ of SDE++ subsidie aanvragen?
Wilt u zeker weten dat uw aanvraag kans van slagen heeft? Laat Energy Services u helpen met uw aanvraag en/of de haalbaarheidsstudie. U kunt hierover contact opnemen met uw accountmanager of onze Service Desk: 030- 639 05 21 of info@e-s.eu.Cookies op Energy Services
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties