Compliance
& Duurzaamheid

Home » Compliance en Duurzaamheid

[ Compliant voor nu en in de toekomst! ]

Europese richtlijnen en continu veranderende nationale wet- en regelgeving vragen om actieve [ zorg voor energie ]. Wij weten wat dit betekent en begeleiden opdrachtgevers bij hun wettelijke energie verplichtingen, duurzaamheidsdoelstellingen en actief energiemanagement. We maken het [ simpel ] door u werk uit handen te nemen en u te informeren door middel van relevante dashboards en rapportages. Compliant voor nu én in de toekomst!

Wij kunnen u de [ zorg voor energie ] uit handen nemen op onder andere de volgende onderwerpen:

Energiebesparing en informatieplicht

De wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gasequivalent verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen. Valt uw bedrijf of instelling onder deze regelgeving? U kunt dat eenvoudig zelf controleren met het stappenplan van RVO, maar Energy Services kan u hier ook bij helpen.

Maatregelen die een terugverdientijd van korter dan vijf jaar kennen, zijn verplicht om uit te voeren. U kunt ook aan deze verplichting voldoen door de maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) van uw bedrijfstak uit te voeren.

Daarnaast geldt vanaf 2019 de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u mogelijk verplicht bent het bevoegd gezag te informeren over de maatregelen die u heeft genomen. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u het bevoegd gezag voor het eerst informeren via het eLoket op rvo.nl. Daarna moet u dit om de vier jaar doen. Wij hebben alles wat u moet weten over de informatieplicht hier voor u op een rijtje gezet.

Energy Services heeft een speciale app ontwikkeld voor kantoren om eenvoudig aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing te voldoen.

Energy Services kan u helpen met het opstellen van de lijst met te nemen maatregelen indien er voor uw bedrijfstak geen EML beschikbaar is. Wij kunnen u ook het tijdig en juist informeren van het bevoegd gezag uit handen nemen. Tevens kan Energy Services de zorg voor de uitvoering van de maatregelen door projectplanning en begeleiding bij uitvoering overnemen. Namens u benadert Energy Services partijen om u te helpen met bijvoorbeeld LED-verlichting, automatisch schakelende verlichting of de juiste instelling van klimaatinstallaties. Nadat de leveranciersselectie is gemaakt, zorgen wij als externe energie-collega voor de (naleving van de) contracten.

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is sinds 2015 verplicht voor grotere bedrijven (meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen). De energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van een onderneming. Het geeft een overzicht van alle bestaande energiestromen. Bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit wordt verbruikt door de verlichting, door de industriële installaties of door het wagenpark. De audit moet elke vier jaar worden geactualiseerd.

Als uw onderneming al standaard een audit uitvoert, omdat u bijvoorbeeld een internationaal erkend energie- en milieubeheerssysteem hebt, geldt de auditplicht niet.

Uit de EED Energie-audit volgt een lijst met uit te voeren maatregelen. Maatregelen die een terugverdientijd van korter dan vijf jaar kennen, zijn verplicht om uit te voeren. Energy Services kan u de zorg voor de uitvoering van de maatregelen door projectplanning en begeleiding bij uitvoering uit handen nemen. Namens u benadert Energy Services partijen om u te helpen met bijvoorbeeld LED-verlichting, automatisch schakelende verlichting of de juiste instelling van klimaatinstallaties. Nadat de leveranciersselectie is gemaakt, zorgen wij als externe energie-collega voor de (naleving van de) contracten.

Daarnaast geldt vanaf 2019 de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u verplicht bent het bevoegd gezag te informeren over de maatregelen die u heeft genomen. Uiterlijk 5 december 2019 moet u het bevoegd gezag voor het eerst informeren via het eLoket op rvo.nl. Daarna moet u dit om de vier jaar doen. Energy Services neemt u graag de informatieplicht uit handen.

Energieregistratie- en bewakingssysteem

Het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is voor bedrijven in de volgende bedrijfstakken verplicht wanneer zij volgens de wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen: gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel.

Met een EBS krijgt u inzicht in het energiegebruik en kunt u door slimmere instellingen van uw klimaat- en elektrische installaties energie besparen.

Goed energiebeheer begint met structureel meten en vervolgens zijn er veel mogelijkheden om het energiemanagement verder te optimaliseren. Energy Services kan u daarbij helpen.

Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Anders mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt.

Welk energielabel uw kantoor nu heeft, kunt u checken op ep-online.nl.

Energy Services kan u helpen met de route om tot energielabel C of lager te komen. Wij kunnen u de zorg uit handen nemen en begeleiden bij één of meer van de volgende stappen:

  1. Opstellen van een maatwerkadvies; een zogenaamd energieprestatieadvies (EPA-U). Hier staat ook in welke energiebesparende maatregelen voor u interessant én verplicht zijn om uit te voeren.
  2. Bepalen voor welke subsidies u in aanmerking komt.
  3. Ondersteuning bij het uitvoeren van de energiemaatregelen.
  4. Opstellen van een nieuw energielabel.

Energieneutraal

Het streven van de overheid is om alle gebouwen in 2030 te verplichten tot een A label. Als u toch al aanpassingen moet doen om tot label C te komen, kan het voor u interessant zijn om gelijk uw bedrijfspand zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De verschillende mogelijke aanpassingen zijn onder andere ledverlichting, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, warmte-koude opslag.

Energy Services kan voor u de mogelijkheden in kaart brengen en u adviseren over de te nemen maatregelen en u ondersteunen bij de uitvoering.

Zonnepanelen

Overweegt u zonnepanelen om zo (een deel van) uw energie zelf op te wekken? Wist u dat Energy Services u hierbij werk uit handen kan nemen door u te ondersteunen bij de realisatie? Lees hier meer over onze dienstverlening op dit gebied.

Ondersteuning van begin tot einde
Wij starten altijd met het maken van een haalbaarheidsstudie. Hierbij maken wij een inschatting hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen en hoeveel elektriciteit daarmee kan worden opgewekt. In een business case werken we vervolgens verschillende scenario’s uit. Er zijn verschillende opties (aantal panelen) mogelijk afhankelijk van de mogelijke subsidie en uw benodigd vermogen.

Als u een scenario heeft gekozen, waarbij wij u uiteraard adviseren, kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen. De volgende stap is dat wij een tender uitschrijven om een leverancier te kunnen selecteren met het beste aanbod voor uw situatie. Onderdeel van dit proces is een schouw op locatie met geïnteresseerde leveranciers en het beoordelen van en adviseren over de aanbiedingen van de verschillende leveranciers. Tot slot verzorgen we een opleveringscontrole, het aanmelden bij de netbeheerder, het aanmelden voor de subsidie en kunnen de benodigde bruto-productiemeter regelen bij een erkend meetbedrijf via onze collectieve afspraken. U hoeft dus zelf nergens aan te denken. Dat doen wij voor u!

Monitoren opbrengst met energiemanagement
Als u gebruikmaakt of gaat maken van het energiemanagementsysteem van Energy Services is de opbrengst en de teruglevering van uw zonnepanelen hierin zichtbaar. U kunt deze dan monitoren. Energy Services stuurt u daarnaast ook maandelijks een overzicht van de meetwaarden. Als u de analyse dienstverlening afneemt, kan Energy Services voor u inzichtelijk maken of uw zonnepanelen installatie nog optimaal presteert.

Interesse? Wij maken energie graag simpel!
Wij maken energie graag simpel. Energy Services heeft de kennis, expertise en ervaring in huis om voor u de meest rendabele oplossing – in kosten en opbrengsten – te selecteren en te realiseren. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager of onze Service Desk: 030- 639 05 21 of info@e-s.eu.

U wil toch ook weten hoe u uw energieadministratie en -beleid inricht?U kunt ook contact met ons opnemen: 030 – 639 05 21 of via info@e-s.eu

Cookies op Energy Services
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties