Skip to main content

Gaan de energieprijzen dalen als Gazprom binnenkort meer gas gaat leveren aan West-Europa?

Afgelopen donderdag, 28 oktober, heeft Vladimir Poetin Gazprom opdracht gegeven de Europese gasvoorraden aan te vullen. Het betreft hier de gasopslagen waar Gazprom een aandeel in heeft. Voordat dit proces in gang wordt gezet gaat Gazprom eerst de binnenlandse gasopslagen in Rusland tot het gewenste niveau vullen. De verwachting is dat dit traject eind van deze week is afgerond. Bovenstaande uitspraak van Poetin zorgde direct voor een daling van de gasprijs vorige week. Ondanks deze daling kun je nog steeds concluderen dat de prijzen erg hoog staan. Zie onderstaande grafiek.

Onzekerheid en prijsschommelingen
Hoewel Poetin altijd heeft ontkend zijn gaskraan als geopolitiek drukmiddel te gebruiken zijn wij grotendeels afhankelijk geworden van Russisch gas. Een derde van het gas in de EU komt uit Rusland. Daarnaast is het is niet de eerste keer dat Poetin uitspraken doet die de gasprijs beïnvloeden. Afgelopen maand daalde de gasprijs toen Poetin zei bereid te zijn de gasleveringen aan Europa op te voeren. Halverwege de maand oktober deed hij nog een soortgelijke uitspraak. ‘als ons wordt gevraagd om meer te doen, zijn we er klaar voor’ zei hij toen. Een paar dagen later volgden echter berichten dat dit toch niet zo was en steeg de prijs weer. Positief om te melden is dat er nu wel een concrete datum wordt genoemd. Vanaf 8 november wil men de gasvoorraden gaan aanvullen in Europa.

Gaat de gasprijs nu dalen?
Als eerste gaat Gazprom, mits de belofte wordt nagekomen, de eigen gasopslagen weer vullen in West-Europa. Dat betekent niet automatisch dat het gas op de markt komt. Het kan zijn dat Gazprom alleen de contractverplichtingen gaat nakomen richting marktpartijen en hun eindklanten. De vraag blijft bestaan wat de impact zal zijn van deze actie. Gezien het feit dat de gasvoorraden extreem laag zijn in het noorden van Europa.
De gasprijs is echter niet alleen afhankelijk van vraag en aanbod. Verwachtingen spelen ook een rol. De afgelopen maanden was het twijfelachtig of Rusland in staat zou zijn om meer te leveren dan contractueel was afgesproken. Rusland heeft er wel baat bij om gezien te worden als stabiele leverancier, van gas, aan de EU – mogelijk is dit een van de redenen om nu in de actie te schieten. Gas levert hen, naast politieke invloed, ook veel inkomsten op.

Nord Stream 2
Zoals we al eerder aangaven speelt het politieke spel rondom Nord Stream ook een rol. Er gaan geluiden op dat Rusland opzettelijk weinig gas levert om goedkeuring van de Nord Stream 2, de nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland te versnellen. De Russen hebben aangegeven meer gas te kunnen sturen zodra deze pijpleiding in gebruik wordt genomen.
Een Duitse rechter bepaalde onlangs dat Gazprom niet tegelijkertijd eigenaar en exploitant van Nord Stream 2 mag zijn. Gazprom moet dus een mede-eigenaar zien te vinden maar ook concurrenten de mogelijkheid bieden om capaciteit te huren bij Nord Stream 2 voor de levering van gas.

Als Gazprom slaagt Nordstream 2 ‘live’ te krijgen, voor of tijdens de wintermaanden, kan er een prijsdrukkend effect naar beneden ontstaan op de gasmarkt. Mocht dit later plaatsvinden zal dit effect pas merkbaar zijn gedurende 2022.

Wij kunnen ons voorstellen dat u, gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt, vragen hebt. Mocht u meer willen weten, neemt u dan contact met ons op.