Privacy & Cookie Statement PS Energy Services B.V.

PS Energy Services B.V. (hierna: “Energy Services”) is een onafhankelijk energie advies en inkoopbureau. Energy Services staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 30224981 en is gevestigd te 3431 JS Nieuwegein aan de Weverstede 59. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 030-6390521 of u kunt een mail sturen naar .

Het waarborgen van de privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven wij in onze Privacy & Cookie Statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en bewaren.

Wanneer leggen wij uw persoonsgegevens vast?

Als u telefonisch, via onze website(s) of andere verkoopkanalen contact heeft met ons. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Energy Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze dienstverlening. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verbruiksgegevens, meetgegevens en (technische) gegevens van uw aansluitingen
  • Overige persoonsgegevens die u telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van onze diensten voor u.

Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

Uw persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van u, omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website. Soms worden uw persoonsgegevens verstrekt door anderen, omdat wij u als contactpersoon opvoeren in ons systeem, zodat wij u kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij middels openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk de Kamer van Koophandel, insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke.

Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Energy Services gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens allereerst om met u contact op te kunnen nemen en om u informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening. Daarnaast, indien u inmiddels gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energy Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Energy Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw gegevens.. U kunt verzoeken per e-mail verzenden aan . Energy Services zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken. Onder een datalek wordt kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens verstaan. Aangezien Energy Services uw persoonsgegevens verwerkt, hebben wij een protocol opgesteld hoe wij omgaan met mogelijke datalekken. We maken zorgvuldig de afweging of een datalek gemeld dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkenen (degenen op wie een persoonsgegeven betrekking heeft).

Beveiliging

Energy Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .

Cookie-beleid

Energy Services gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en het bezoek te monitoren. Door middel van cookies worden de instellingen bewaard en kan de inhoud van onze websites beter op de voorkeuren worden afgestemd.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder leest u welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Gstatic.com en Fonts.googleapis.com
Deze cookies worden gebruikt voor het maken van een niet standaard font (lettertype) op de website en om inhoud op de verschillende webpagina’s weer te geven.

Wp.com en Gravatar
Onze website is gemaakt in WordPress. In WordPress zit een automatische Gravatar cookie. Deze cookie geeft u een eigen online avatar op verschillende pagina’s en onthoudt dus ook uw eigen avatar.

Wistia
Wistia Cookie is een cookie waarmee geaggregeerd videostatistieken van bezoekers worden bijgehouden.

Google Analytics
Het doel hiervan is om de werking van de website te verbeteren en om de inhoud beter af te stemmen op de wensen van de bezoeker. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Google Analytics is privacy vriendelijk ingericht, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft onze websitebeheerder met Google een verwerkersovereenkomst.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Cookies uitschakelen

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Het is mogelijk dat onze websites daardoor niet optimaal functioneren.

Via de links hieronder vind u specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers:

Wijzigingen

Energy Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy & Cookie Statement. Wij adviseren u om regelmatig dit Privacy & Cookie Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met de wijzigingen erin.

Cookies op Energy Services
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties