Skip to main content

De ernst van de klimaatcrisis wordt breed gevoeld. We weten inmiddels wel dat klimaatverandering het grootste probleem is waar we in deze tijd mee te maken hebben. Een probleem wat ons allemaal aangaat.

Energiebesparing
Wij vertellen wij u niks nieuws als we stellen dat energiebesparing de sleutel is om de klimaatverandering te beperken. En hoe simpel het besparen van energie ook klinkt: in de praktijk blijkt het toch een flinke uitdaging. Waar beginnen we en hoe pakken we dit concreet aan? Waar moeten we volgens de wet aan voldoen?

CO2 Routekaart
Energy Services heeft speciaal voor bedrijven een CO2 Routekaart ontwikkeld.
Wij zorgen voor een concreet actieplan zodat niets de uitvoering nog in de weg staat. Het uiteindelijk resultaat is dat uw organisatie de duurzaamheidsdoelstellingen behaalt die men wil behalen en voldoet aan wet- en regelgeving. Investeren in duurzaamheid loont! Door slim gebruik te maken van bijvoorbeeld subsidies wordt de business case aantrekkelijk en werkt uw organisatie mee aan verduurzaming. Daarnaast zorgt energiebesparing ook voor lagere lasten en maakt het uw bedrijf minder kwetsbaar voor prijsschommelingen.

Maatwerk
De CO2 Routekaart is geen uniform product maar maatwerk. Het startpunt begint bij de duurzaamheidsambitie van uw bedrijf als ook de verplichtingen die er zijn vanuit wet- en regelgeving (EML/EED). Dit combineren wij met het Meerjarigonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast houden we de koers van de overheid nauwlettend in de gaten. Het resultaat is een dynamisch plan. Verandert er iets in de wetgeving, passen wij de route daarop aan zonder het einddoel uit het zicht te verliezen! Daarnaast kunnen wij u ook als full-service partner adviseren over de subsidie- en financieringsmogelijkheden op bepaalde investeringen.

Reductie CO2-uitstoot
Is de route eenmaal uitgestippeld en de eerste stappen gezet, dan blijven wij het energieverbruik monitoren. Natuurlijk wilt u weten of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk de verspilling van energie terugdringen. Dit maken wij inzichtelijk en sturen bij waar nodig met reductie van uw CO2-uitstoot als het uiteindelijke resultaat.

Hebt u interesse en wilt u meer weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van energiebesparing? Neemt u dan vooral contact op. Samen kunnen we de juiste stappen zetten naar een duurzame toekomst!