Skip to main content

Steeds vaker ontvangen onze klanten berichten van hun netbeheerder over het overschrijden van het gecontracteerd transportvermogen voor levering of teruglevering. In dit bericht staat met hoeveel kW het gecontracteerd transportvermogen is overschreven en in welke maand. Het is een bericht om serieus te nemen, want er kunnen serieuze consequenties zijn. Gelukkig geeft de netbeheerder ook advies voor mogelijk oplossingen, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Graag denken wij mee en geven u graag wat meer achtergrondinformatie over deze problematiek.

Wat betekent overschrijden van gecontracteerd transportvermogen?

Als grootzakelijke afnemer (aansluitwaarde groter dan 3x80A) heeft u een gecontracteerd transportvermogen afgesproken, oftewel: het maximum vermogen aan elektra dat per kwartier mag worden afgenomen. Dit wordt uitgedrukt in kiloWatt (kW). Ook voor teruglevering gelden deze afspraken en is vastgelegd hoeveel vermogen u mag terugleveren op het elektriciteitsnet. Als uw gecontracteerd transportvermogen bijvoorbeeld 60kW is, maar op enig moment werd een transportvermogen gemeten van 65kW, dan is er sprake van een overschrijding.

Waarom komt overschrijding vaker voor?

Het verbruik van elektriciteit is afgelopen jaren behoorlijk toegenomen in Nederland. Dat is logisch, want we willen ‘van het gas af’ en schakelen dus massaal over op duurzame alternatieven, zoals elektrisch rijden en gebruik van door zon en wind opgewekte stroom. Daarnaast is er toename van verbruik door meer woningen en bedrijven als gevolg van economische groei. Het huidige netwerk is niet ingericht op deze toename, met overbelasting op veel plekken als gevolg. Dit noemen we ‘netcongestie’. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het net, maar dit gaat helaas niet snel genoeg. Op de capaciteitskaart Nederland is te zien in welke regio’s er al overbelasting is, zowel voor levering (afname) als teruglevering (invoeding).

Welke risico’s zijn er bij (dreigende) overschrijding?

Op de locatie waar al overbelasting is, krijgen bedrijven te maken met een tijdelijke transportbeperking. De netbeheerder geeft een tijdelijk maximum transportvermogen. Dit om te voorkomen dat de regio verder op slot moet, of het zelfs de veiligheid van levering in gevaar brengt. Overschrijdt u op enig moment uw gecontracteerd vermogen of maximaal vermogen volgens opgelegde transportbeperking, dan ontvang u een bericht van de netbeheerder waarin staat wat de mogelijke consequenties zijn. Netbeheerders kunnen u (tijdelijk) afsluiten en eventuele schade verhalen op u.

Wat kunt u doen om overschrijding te voorkomen of op te lossen?

Voorheen werd bij een overschrijding automatisch uw gecontracteerd vermogen verhoogd. Dat is ook niet altijd ideaal want gebeurde dit door een eenmalige onbedoelde hoge piek in het verbruik, dan betaalde u vervolgens voor deze hoogste piek. Automatische aanpassing is niet meer altijd mogelijk vanwege de netcongestie, waardoor eerder gemelde risico’s gelden. Heeft u structureel meer vermogen nodig, door bijvoorbeeld bij uitbreiding van uw bedrijfsactiviteiten of ingebruikname van laadpalen? Dan raden we aan dit tijdig aan te vragen via de netbeheerder. Eventueel kan de netbeheerder u op een wachtlijst plaatsen.

In geval van teruglevering zijn er ook andere oplossingen, zoals een dynamische vermogensregeling. Door deze technische oplossing wordt teruglevering voorkomen. Zodra teruglevering dreigt, worden de omvormers van de zonnepanelen ‘geremd’.

Weet u zelf niet goed waar uw overschrijding door komt, dan is het verstandig dit te achterhalen. Maakt u al gebruik van ons energiemanagementsysteem Censo.Live, dan is het mogelijk om te zien wanneer de piek is opgetreden. Dit kunt u zien onder ‘Overzicht’ en ‘Aansluitingen’. Door op deze pagina de elektriciteitsmeter uit te klappen, wordt de piekbelasting weergeven onder de grafiek.

Ook is het zichtbaar in het weekrapport dagprofielen. Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen. Onze adviseurs van Energiemanagement kunnen een analyse van uw verbruik maken en zo samen bepalen wat u aan gecontracteerd vermogen nodig heeft. We denken graag met u mee.

Denkt u aan verlagen van uw gecontracteerd vermogen, dan is dat alleen aan te raden als u ook voor komende jaren weet dat u niet meer nodig heeft.

Hartelijke groet,

Energy Services, team Energiemanagement