Skip to main content

Omgevingswet en energiebesparingsplicht

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Hierin zijn 26 wetten opgenomen en verschillende regels en voorschriften. Deze moeten zorgen voor een veilige gezonde leefomgeving. De (aangepaste) energiebesparingsplicht is ook opgenomen in de Omgevingswet. De energiebesparingsplicht bestaat in ieder geval uit een informatieplicht. Aanvullend kan daar een onderzoeksplicht en/of EED-auditplicht aan worden toegevoegd. Dit is afhankelijk van het verbruik en de omvang van het bedrijf. Het is belangrijk om op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te controleren of u een energiebesparingsplicht heeft.


Informatieplicht

Als een locatie per jaar vanaf 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas of een equivalent daarvan gebruikt, bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. 

Iedere vier jaar moeten bedrijven rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. Dit is de informatieplicht.

Energiebesparende maatregelen

Welke energiebesparende maatregelen u moet nemen wordt bepaald aan de hand van de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen. Dit zijn maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sommige maatregelen hebben betrekking op het gebouw anderen op de activiteiten van de organisatie.

Bent u huurder en/of pandeigenaar?

De gebruiker van het gebouw (de zogenaamde drijver van de inrichting) is verantwoordelijk voor het indienen van de informatieplichtrapportage. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van de faciliteit- en procesgebonden maatregelen. De gebouweigenaar is namelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwgebonden maatregelen, tenzij contractueel anders is afgesproken.

Rapportageverplichting huurder en eigenaar

Hoe wij u helpen met de informatieplicht?

Als klant van Energy Services helpen we u met besparen op uw energierekening en mogelijk ook bij verduurzamen van uw organisatie. Zo kopen we voor u in of ontzorgen we u op andere gebieden, zoals meetdiensten, zonnepanelen, laadpalen of energiebeheer met Censo.live. Daarnaast kunnen we er ook voor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van energie en verduurzaming, zoals het regelen van de informatieplicht.

Wij regelen de informatieplicht graag voor u:

  • Duurzaamheidsscan
  • Inventarisatie van 149 maatregelen van de Erkende Maatregelen Lijst
  • Rapportage en indienen via eLoket van de RVO

Op 1 juli 2023 is de nieuwe ronde gestart en deze moet voor 1 december 2023 worden ingediend.

Stappen voor volledige ontzorging

  1. Controleer of u een energiebesparingsplicht hebt
  2. Vul onderstaand uw gegevens in 
  3. Wij nemen contact met u op voor een voorstel om alles voor 1 december 2023 te regelen. Zo voorkomt u een boete.

LET OP: Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Uw gegevens