Skip to main content

Dit jaar is een belangrijk jaar voor veel organisaties vanuit de rapportageverplichting over hun genomen energiebesparende maatregelen. Omdat er diverse veranderingen zijn vanuit Wet- en regelgeving, gaan we in dit artikel in op een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de nieuwe EML, de onderzoeksplicht en Label C.

Welke plicht geldt voor u?

Er zijn drie rapportageverplichtingen, afhankelijk van energieverbruik en bedrijfsvoering van uw organisatie of instelling:

  • Informatieplicht Energiebesparing – bij gebruik op de locatie van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar
  • Onderzoeksplicht Energiebesparing (NIEUW)- voor sommige sectoren én bij gebruik op de locatie van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar)
  • Europese EED auditplicht voor grote ondernemingen – 250 fte of meer en/of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (beiden inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen

Het kan zijn dat u aan meerdere plichten moet voldoen. Op de site van RVO staat een stappenplan als hulpmiddel om hier inzicht in te krijgen. U vult het stappenplan voor één locatie per keer in.

Heeft u een omgevingsvergunning milieu? Dan gaat de energiebesparingsplicht ook voor u gelden. Eventuele energiebesparingseisen in uw vergunning vervallen hierdoor vanaf 1 juli 2023.

Sommige ISO-certificeringen of keurmerken betekenen een vrijstelling van de EED-rapportageplicht.

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst (EML)

De Erkende Maatregelenlijst is geactualiseerd en wordt deze binnen enkele weken gepubliceerd in de Staatscourant. Zowel aangepaste als volledige nieuwe maatregelen zijn onderdeel van de vernieuwde EML. Een energiebeheersysteem (EBS) was bijvoorbeeld alleen verplicht voor enkele branches en wordt dat nu voor alle branches.

Naast energiebesparing zijn er nu ook maatregelen (met een terugverdientijd van vijf jaar of minder) opgenomen die CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2 uitstoot. Ook de indeling van de maatregelen is veranderd, met als doel een beter overzicht van de geldende maatregelen voor uw organisatie. Het overzicht van de voorgenomen, geactualiseerde Erkende maatregelenlijst (EML) te vinden is op de website van RVO. Hierbij is rekening gehouden met de wijzigingen door de Omgevingswet. Deze wet is weliswaar (opnieuw) uitgesteld naar begin 2024, maar de daarin bepaalde maatregelen zijn al wel van toepassing. De maatregelen worden ook doorgerekend met actuele energieprijzen.

Uiterlijk 1 december indienen: rapportages vanuit Informatieplicht en Onderzoeksplicht

De nieuwe ronde van de informatie- en onderzoeksplicht gaat dit jaar van start. Binnenkort start daarom via diverse media een voorlichtingscampagne van de Rijksoverheid, waarmee bedrijven en instellingen worden opgeroepen om uiterlijk 1 december van dit jaar hun rapportage in te dienen. Daarna ontvangen organisaties die al eerder een rapportage ingediend hebben, een brief met dezelfde boodschap. Vanaf 1 juli zal ook het nieuwe informatieplicht rapportageformulier in het eLoket van RVO beschikbaar zijn.

Welke plichten gelden voor eigenaar en welke voor de huurder van een pand?

De eigenaar van het gebouw is altijd verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouwgebonden maatregelen. De organisatie die de activiteiten uitvoert is altijd verantwoordelijk voor de onderzoeksplicht voor de activiteitgebonden maatregelen én soms voor de informatieplicht voor de activiteitgebonden maatregelen. In dit overzicht verantwoordelijkheden energiebesparingsplicht ziet u dit schematisch weergegeven. 

Bent u de eigenaar van een gebouw met huurder(s)? Dan kunt u het beste voor dat gebouw de Wetchecker energiebesparing invullen. Kies dan bij uw bedrijfsactiviteit voor ‘dienstverlening’. En vervolgens ‘verhuur en handel van onroerend goed’. De wetchecker geeft ook uitsluitsel over mogelijke andere wettelijke verplichtingen over energiebesparing en CO2-reductie, bijvoorbeeld de energielabel C-plicht voor kantoorgebouwen.

Boetes voor kantoorpanden zonder Label C of minder

Kantoorpanden met een oppervlak van meer dan 100 m2 moeten vanaf 2023 minstens energielabel C hebben. De boetes als u hier niet aan voldoet, zijn niet mis: u riskeert boetes tot wel € 81.000,- als u een kantoorpand blijft gebruiken die niet aan de vereisten voldoet.

Heeft u vragen of kunnen wij u ondersteunen bij uw energiebesparingsplicht en/of besparings- of verduurzamingswensen, neem dan gerust contact met ons op.