Skip to main content

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor kleinverbruikers een prijsplafond voor gas, elektriciteit en warmte door stadsverwarming. Tot op heden werd vooral gesproken over het maximum jaarverbruik, echter in de praktijk geldt een verbruiksplafond per dag. Voor u is het vooral zinvol om uw maandverbruik te monitoren. We informeren u in dit artikel graag over de uitwerking van het prijsplafond. 

Wat is het prijsplafond? 

Het prijsplafond houdt in: tot het vastgesteld plafondverbruik, betaalt u niet meer dan een maximale prijs voor uw energie. Dit maximum verbruik en tarief is door de overheid bepaald. Voor het verbruik boven de gestelde hoeveelheid (zie tabel hieronder) wordt door de leverancier de contractprijs of het dan geldende markttarief in rekening gebracht. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten. 

 Uw verbruikUw prijs
Gas1 – 1.200 m3€1,45*/m3 (prijsplafond)
 1.201 m3 en meerContracttarief/marktprijs
Elektriciteit1 – 2.900 kWh€0,40*/kWh (prijsplafond)
 2.901 kWh en meerContracttarief/marktprijs
   
Stadswarmte1 – 37 gigajoule (GJ)€47,38*/GJ (prijsplafond)
 38 GJ en meerContracttarief/marktprijs
*Tarieven zijn inclusief BTW overheidsheffingen 

Wordt er iets van mij verwacht? 

Uw leverancier is verantwoordelijk voor de uitvoering. Heeft u geen slimme meter of is uw slimme meter (nog) niet uitleesbaar? Geef dan zo snel mogelijk uw standen door aan uw leverancier, door een foto van uw meterstanden te sturen. Leg er een krant of telefoon bij, zodat de datum zichtbaar is en u daarmee bewijst dat het actuele standen zijn. Daarnaast raden wij aan om maandelijks uw verbruik te monitoren. Hieronder leest u waarom dit zinvol is. 

Bron: Rijksoverheid.nl 

Het prijsplafond is voor kleinverbruikers 

De regeling geldt voor kleinverbruikers, waarbij de aansluitwaarde van uw elektriciteitsaansluiting maximaal 3x80A is, of uw gasaansluiting een capaciteitsgrens heeft van maximaal 40 m3 per uur. Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Daarnaast moet het gebouw met de aansluiting een verblijfsfunctie hebben. Oftewel: u kunt wonen of werken op deze locatie. 

Huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) vallen niet onder het prijsplafond. Zij krijgen wel een tegemoetkoming. Hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Het kabinet verwacht dat de regeling half februari klaar is en gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023. Lees meer over de compensatie voor huishoudens met blokverwarming op de website van RVO

Maximum verbruik geldt per maand 

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het jaarlijks moment waarop u uw eindafrekening ontvangt, is per klant verschillend. Het totale verbruiksplafond voor elektriciteit en gas is daarom verdeeld per dag. Er wordt niet van u verwacht om dagelijks te monitoren, maar een maandelijkse check is aan te raden. Omdat u in de winter meer energie verbruikt dan in de zomer, is het maximumverbruik niet gelijk over het jaar verdeeld. Onderstaande grafieken laten de verdeling van het verbruiksplafond per maand zien: 

Werking van het prijsplafond 
Verbruik je een maand minder dan het verbruiksplafond van die maand, dan neem je het verbruik wat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Tot het moment van uw jaarafrekening. Het tegoed wat je dan eventueel nog hebt, kunt u niet meenemen naar de periode na de jaarafrekening. Dan begint namelijk weer een nieuwe periode. Die nieuwe periode duurt tot en met 31 december 2023. Dit is de einddatum van het prijsplafond.

Rekenvoorbeeld
U als kleinverbruiker krijgt op 1 juni uw jaarlijkse afrekening. In de periode van 1 januari tot en met 31 mei mag u 1273 kWh elektriciteit en 689 m3 gas gebruiken tegen de tarieven van het prijsplafond. Heeft u meer verbruikt? Dan betaalt u hiervoor het tarief uit uw energiecontract of de geldende marktprijs als u geen vaste prijs heeft gecontracteerd. Van 1 juni tot en met 31 december mag u nog 1627 kWh elektriciteit en 511 m3 gas gebruiken tegen de tarieven van het prijsplafond. 

Voor het verbruik van stadsverwarming wordt wél gerekend over het hele kalenderjaar (1 januari t/m 31 december 2023). Wanneer de jaarrekening binnenkomt, is voor het prijsplafond van stadsverwarming niet van belang. 

Compensatie voor energie-intensieve mkb-bedrijven 

Er komt steun voor energie-intensieve mkb-ondernemingen: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De regeling is bedoeld voor relatief kleine ondernemingen die veel gas en/of elektriciteit gebruiken, zoals een bakker, slager of tuinder. Meer informatie over deze Tegemoetkoming Energiekosten is te vinden op de website van RVO. U kunt u daar aanmelden op de hoogte te worden gehouden over deze TEK-regeling

Meer vragen? 

Heeft u nog andere vragen over het prijsplafond? Op de website van de rijksoverheid (RVO) vindt u actuele informatie en veel gestelde vragen. Bekijk ook de website van uw eigen leverancier. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen